Page content

article content

Een literatuuronderzoek is méér dan alleen informatie verzamelen

Het literatuuronderzoek is een veelgebruikte methode bij het profielwerkstuk, met name bij de alfa vakken. Het is een fijne methode, omdat je niet zelf je onderzoeksgegevens hoeft te produceren (zoals bij een experiment of enquête onderzoek wel het geval is), maar deze uit bestaande bronnen kunt halen.

Het is echter ook een methode die vaak vragen oproept. Want als ik al mijn informatie uit bestaande literatuur haal, doe ik dan eigenlijk wel een onderzoek? En kan ik dan wel een methode beschrijven? En (misschien wel de belangrijkste vraag) is er dan eigenlijk een verschil met het vooronderzoek dat ik gedaan heb om informatie te verzamelen over mijn onderwerp? In dit artikel geven we antwoord op deze vragen.

Het beschrijven van de methode

Een literatuuronderzoek is wel degelijk een volwaardig onderzoek, en net als bij andere onderzoeksvormen kun je hier dus heel goed een methode voor schrijven. Een belangrijk punt om hierbij te onthouden is dat je in de methode nauwkeurig en stapsgewijs beschrijft wat je doet in het onderzoek. Dit betekent dat je opschrijft welke gegevens je precies opzoekt, op welke manier je zoekt en hoe je de resultaten gebruikt om je onderzoeksvraag te beantwoorden.

Bij het opstellen van een methode heb je dus altijd een helder doel voor ogen: hoe ga ik mijn onderzoeksvraag beantwoorden? (lees voor meer informatie over de methode hoofdstuk 4 van ons Werkboek Profielwerkstuk).

Het verschil tussen een vooronderzoek en de methode literatuuronderzoek

In het vooronderzoek verzamel je alle bestaande informatie over jouw onderwerp, voor je met het echte onderzoek start. Deze informatie beschrijf je dan ook in je Introductie. In dit opzicht lijkt het op vooronderzoek op een literatuuronderzoek; in beide gevallen maak je gebruik van bestaande bronnen.

Er zijn echter ook duidelijke verschillen. Als je een vooronderzoek doet, is het je doel om een expert te worden in jouw onderwerp. Hiermee zorg je de juiste keuzes kunt maken tijdens en na het uitvoeren van je onderzoek, omdat je over de nodige kennis beschikt. Bij het literatuuronderzoek is het je doel om je onderzoeksvraag te beantwoorden. Beiden vragen dus duidelijk een andere aanpak.

Om een expert te worden, is het nodig dat je breed achtergrondinformatie verzamelt. Je gaat dus op zoek naar kennis over alle verschillende aspecten van jouw onderwerp. Als je een onderzoeksvraag wil beantwoorden, zul je op zoek gaan naar specifieke informatie die je helpt om de vraag te beantwoorden.

De resultaten van het vooronderzoek en een literatuuronderzoek verwerk je ook op verschillende manieren in je profielwerkstuk verslag. De informatie uit het vooronderzoek gebruik je tijdens het schrijven van de introductie (zie hoofdstuk 3 van het Werkboek PWS). De resultaten van het literatuuronderzoek beschrijf je in het onderdeel resultaten (hoofdstuk 5 in het Werkboek PWS), en gebruik je om een antwoord op je onderzoeksvraag te geven.

Ik hoop dat je na het lezen van dit artikel een beeld hebt van wat een literatuuronderzoek inhoudt! Heb je nog vragen of opmerkingen? Stel ze via de mail info@introscience.nl of via onze facebookpagina.

Comment Section

0 reacties op “Een literatuuronderzoek is méér dan alleen informatie verzamelen

Plaats een reactie


*